Αρχική Σελίδα   Επικοινωνία
 
Υποστήριξη & Συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής 

"... τα συστήματα πληροφορικής είναι ένας σημαντικός επιχειρησιακός πόρος, τον οποίο πρέπει η επιχείρηση να αντιμετωπίζει με την ίδια προσοχή, όπως και τους υπόλοιπους (π.χ. ανθρώπινους πόρους, κεφάλαια κτλ)..."
Νίκος Πουρσανίδης Διαλέξεις Πληροφορικών Συστημάτων για στελέχη επιχειρήσεων 
Η πρόβλεψη για την συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων αποτελεί ανάγκη για κάθε εταιρεία που εκτιμά και χρειάζεται τα υπολογιστικά της συστήματα.
Η μελέτη συντήρησης διερευνά όλα τα τμήματα του υπολογιστικού συστήματος και καθορίζει:
 • Την πολιτική συντήρησης (συχνότητα ελέγχων για προληπτική συντήρηση, τρόπος επέμβασης για αποκατάσταση βλαβών, απομακρυσμένη συντήρηση κα)
 • Τα "ευαίσθητα δεδομένα" του συστήματος τα οποία πρέπει να είναι διασώζονται κατά προτεραιότητα ή ακόμη και σε πραγματικό χρόνο, τον τρόπο και την συχνότητα ανανέωσης των αντιγράφων ασφαλείας.
 • Τις διαδικασίες, το λογισμικό και τον εξοπλισμό για την υλοποίηση της πολιτικής συντήρησης.
 • Τον τρόπο υλοποίησης των διαδικασιών αποκατάστασης και προληπτικής συντήρησης. Εδώ υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές ανάλογα με το μέγεθος του συστήματος της εταιρείας, την γεωγραφική διασπορά, τις ανάγκες διάσωσης δεδομένων (όγκο-συχνότητα) τον ανεκτό χρόνο αποκατάστασης του συστήματος (allowed downtime).
Τα στελέχη της IntelSoft®, έχοντας γνώση των τεχνολογιών αποκατάστασης βλαβών και διάσωσης δεδομένων μπορούν να αναλάβουν υπεύθυνα την εκπόνηση της μελέτη συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων  της επιχείρηση σας, και να σχεδιάσουν για εσάς το πιό κατάλληλο ¨πληροφοριακό σωσίβιο". Αντιλαμβανόμενοι  τη σημασία  αυτής της διαδιακασίας μπορύμε να σχεδιάσουμε τελικές λύσεις υλοποίησης  προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τα μέτρα  της εταιρείας σας !   Οι διαθέσιμες λύσεις μπορούν να κυμανθούν από την απλή απομακρυσμένη συντήρηση και την παρακολούθηση της κατάστασης του δικτύου σας από serevrs της εταιρείας μας μέχρι και τη συνεχή παρουσία τεχνικής ομάδας στο χώρο σας.
     
Στην  IntelSoft®  έχουμε υιοθετήσει μία συγκεκριμένη μεθοδολογία και ένα σύνολο εργαλείων για την επιτυχή εκπλήρωση αυτού του έργου:
 • Ανάλυση Απαιτήσεων στα πλαίσια κοινής ομάδας εργασίας με την συμμετοχή τεχνικών λογισμικού  και προσωπικού του πελάτη,  με κεντρικό στόχο να οριστούν οι ανάγκες συντήρησης και τα διαθέσιμα μέσα για την υλοποίηση της.
 • Προετοιμασία και κατάθεση προτεινόμενης σύμβασης συντήρησης  για την δική σας επιχείρηση με γνώμονα το μέγεθος της επιχείρησης, τη διαμόρφωση του χώρου παραγωγής, το αντικείμενο εργασιών, τις εντοπισμένες ανάγκες αυτοματοποίησης και τον διαθέσιμο προυπολογισμό. 
 • Υπογραφή της συγγραφής υποχρεώσεων του έργου με στόχο την αποτύπωση σε γραπτό κείμενο των υποχρεώσεων όλων των εμπλεκομένων και τη δέσμευση τους σε αυτές.
 • Εκπόνηση Project Plan - Μελέτη Risk Assessment. Πιστεύουμε ότι ο αναλυτικός προγραμματισμός του έργου σε κλίμακα χρόνου απαραίτητος για τον σωστό σχεδιασμό των φάσεων του έργου  και την έγκαιρη πρόβλεψη των ανεπιθύμητων καταστάσεων που ενδέχεται να προκύψουν.
 • Εγκατάσταση & έλεγχος του συστήματος, η οποία περιλαμβάνει την και διαμόρφωση του απαιτούμενου λογισμικού και εξοπλισμού και την εγκατάσταση στους χώρους της εταιρείας σας του προβλεπόμενου τεχνικού προσωπικού της IntelSoft® (εφόσον προβλέπεται από την σύμβαση).
 • Έλεγχος του εγκατεστημένου συστήματος  σε επίπεδο χώρου τελικής εγκατάστασης (On-Site Acceptance Tests- OSAT).
 • Ενεργοποίηση σύμβασης με τη σύμφωνη γνώμη του πελάτη, ο οποίος καλείται να επιβεβαιώσει ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι σύμφωνο με τη συγραφή υποχρεώσεων .
 
 Καλάθι Αγορών

 
Νέα & Ανακοινώσεις
28/05/18Διαδικασία Συμμόρφωσης με GDPR
10/03/14e-ΜΥΦ (συγκεντρωτικές καταστάσεις)
04/11/13Αναβάθμιση Συστήματος Online Geotee
14/03/13Συνεργασία με Apifon


 
Newsletter
Καταχωρήστε το e-mail σας προκειμένου να λαμβάνετε το NewsLetter της IntelSoft