Αρχική Σελίδα   Επικοινωνία
 
Παραμετροποίηση Συστημάτων ERP

"... το πληροφοριακό σύστημα δεν θα οργανώσει μία ανοργάνωτη επιχείρηση. Θα επιταχύνει τους ρυθμούς εμφάνισης των προβλημάτων και θα αποκαλύψει άγνωστα μέχρι τότε προβλήματα. Η πιό λογική προσέγγιση είναι να γίνει εκλογίκευση και απλοποίηση των διαδικασιών πριν ξεκινήσει η μηχανογράφηση της επιχείρησης..."
Νίκος Πουρσανίδης Διαλέξεις Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης 
   Η οργάνωση των λειτουργιών μίας εταιρείας δεν είναι καθόλου υπόθεση ρουτίνας. Η ομαλή ροή εντολών και επακόλουθων αναφορών πρέπει να αποτελεί αντικείμενο συνεχούς ανησυχίας στην κάθε επιχείρηση.
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, ότι οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας ασχολούνται πρώτιστα με την τυποποίηση των διαδικασιών, την δοκιμή τους  και την συνεχή αξιολόγηση τους.

   Τα στελέχη της IntelSoft® έχοντας εμπειρίες από την οργάνωση των λειτουργιών  και τις διαδικασίες πιστοποίησης ποιοτικού ελέγχου μπορούν να αναλάβουν υπεύθυνα την μετάπτωση της επιχείρηση σας από την σημερινή της κατάσταση στην νέα ψηφιακή εποχή, χωρίς εκπλήξεις και απρόσμενα. Γνωρίζουμε ότι η διαδικασία αγοράς και εγκατάστασης ενός νέου ERP αποτελεί μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την επιχείρηση σας και είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ότι είναι εφικτό για να περάσετε στην άλλη άκρη του "τούνελ" με ασφάλεια και όσο το δυνατόν λιγώτερη αναστάτωση !      

   Στην  IntelSoft®  έχουμε υιοθετήσει μία συγκεκριμένη μεθοδολογία και ένα σύνολο εργαλείων για την επιτυχή εκπλήρωση αυτού του έργου:
 • Ανάλυση Απαιτήσεων με την συμμετοχή αναλυτών αλλά και προσωπικού του πελάτη και με κεντρικό στόχο να οριστεί το έυρος και η έκταση της εργασίας.
 • Επιλογή του καταλληλώτερου ERP για την δική σας επιχείρηση. Οι ομάδες εργασίας μας έχουν τη δυνατότητα να εργασθούν με όλα σχεδόν τα συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά. Η επιλογή του καταλληλώτερου γίνεται με γνώμονα το μέγεθος της επιχείρησης, τον διαθέσιμο προυπολογισμό και τις όποιες απαιτήσεις δημιουργούνται από τις απαιτήσεις του έργου της επιχείρησης. 
 • Υπογραφή της συγγραφής υποχρεώσεων του έργου με στόχο την αποτύπωση σε γραπτό κείμενο των υποχρεώσεων όλων των εμπλεκομένων και τη δέσμευση τους σε αυτές.
 • Εκπόνηση Project Plan - Μελέτη Risk Assessment. Πιστεύουμε ότι ο αναλυτικός προγραμματισμός του έργου σε κλίμακα χρόνου απαραίτητος για τον σωστό σχεδιασμό των φάσεων του έργου  και την έγκαιρη πρόβλεψη των ανεπιθύμητων καταστάσεων που ενδέχεται να προκύψουν.
 • Καταγραφή Διαδικασιών/Διεργασιών με την χρήση ειδικών εργαλείων και τεχνικών καταγραφής  και απεικόνησης ροών διαδικασιών και δεδομένων (Data Flow, Process Flow, Entity Relation Diagrams, Use Case Diagram κτλ). Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει περάσει πρόσφατα την διαδικασία πιστοποίησης σε κάποιο πρότυπο ποιότητας, χρησιμοποιούνται τα στοιχεία από τη διαδικασία αυτή(περιγραφές θέσεων εργασίας, εγκεκριμένα έντυπα και διαδικασίες κτλ) και γίνεται δειρεύνηση μόνο σε εκείνα τα σημεία που εντοπίζονται προβλήματα.
 • Σχεδιασμός μετάπτωσης από την τρέχουσα κατάσταση στο νέο σύστημα. Ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να επιλεγεί μία από τις περιπτώσεις: άμεση,παράλληλη,πιλοτική ή τμηματική μετάπτωση.   
 • Παραμετροποίηση του  Λογισμικού κατά την οποία γίνεται η υλοποίηση της σχεδίασης που προέκυψε στις προηγούμενς φάσεις.
 • Έλεγχος Λογισμικού τόσο σε επίπεδο παραγωγής (Factory Acceptance Tests - FAT) όσο και σε επίπεδο χώρου τελικής εγκατάστασης (On-Site Acceptance Tests- OSAT).
 • Εκπαίδευση του προσωπικού σας στη χρήση των νέων συστημάτων με στόχο την άμεση αξιοποίηση τους.
 • Υλοποίηση μετάπτωσης από την τρέχουσα κατάσταση στο νέο σύστημα.
 • Παράδοση του έργου στον πελάτη, ο οποίος καλείται να επιβεβαιώσει ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι σύμφωνο με τη συγγραφή υποχρεώσεων και να αναλάβει τη λειτουργία του νέου συστήματος.
 • Έναρξη περιόδου εγγύησης  διάρκειας έξη (6) μηνών, φάση κατά την οποία η IntelSoft®  είναι υποχρεωμένη να αντιμετωπίσει και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε απόκλιση της λειτουργίας του συστήματος από τις προδιαγραφές του χωρίς καμία επιβάρυνση.
 • Συντήρηση-αναβάθμιση Συστήματος που αποβλέπει στη διαφάλιση της καλής λειτουργίας του συστήματος αλλά και την αναβάθμιση του με τις όποιες νέες εκδόσεις λογισμικού εκδόσει ο κατασκευαστής του ERP. Η περίοδος αυτή ξενικά με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον πελάτη.
 
 Καλάθι Αγορών

 
Νέα & Ανακοινώσεις
28/05/18Διαδικασία Συμμόρφωσης με GDPR
10/03/14e-ΜΥΦ (συγκεντρωτικές καταστάσεις)
04/11/13Αναβάθμιση Συστήματος Online Geotee
14/03/13Συνεργασία με Apifon


 
Newsletter
Καταχωρήστε το e-mail σας προκειμένου να λαμβάνετε το NewsLetter της IntelSoft